LUOTA VAI OHJEISTA? SOSIAALISEN MEDIAN OHJEET VIESTINNÄN TUKENA

Sosiaalisen median ohjeet | HANi Creative Blogi

@Hanna Ilmavirta | HANi Creativen perustaja & yrittäjä | 8/2023

Blogiteksti 3 kuvitteelliset julkaisut HANi Creative

Nämä kuvitteelliset esimerkit voisivat hyvin olla poimintoja eri somealustoilta. Somessa ollaan paitsi yksityishenkilöinä, myös työntekijöinä, kuluttajina, B2B-asiakkaina, mielipidevaikuttajina tai yrittäjinä.

Monissa eri rooleissa somessa navigoivien ihmisten työhönsä liittyvä viestintä voi joko vahvistaa tai haavoittaa työantajan brändiä. Etenkin pienemmissä yrityksissä maine ja asiakassuhteet voivat henkilöityä jopa yksittäisiin työntekijöihin.

Onko henkilöstölle hyvä antaa työhönsä liittyvän viestinnän osalta ohjeistusta vai kannattaako vain luottaa siihen, että ihmiset toimivat myös somessa vastuullisesti ja ammattimaisesti - toki omalla persoonallisella ja luovalla otteellaan? 

Tasapainottelua luottamuksen ja ohjeistamisen välillä

Somealustoilla käytävä keskustelu ei rajoitu vain brändeihin, tuotteisiin, palveluihin, trendeihin ja ennalta suunniteltuihin sisältöihin. Sosiaalinen media suorastaan vaatii avaamaan oven henkilökohtaisille kokemuksille, hetkessä elämiselle ja autenttisuudelle.

Miten siis rohkaista ihmisiä työhönsä liittyvään viestintään ja samalla varmistaa, että viestintä on brändin mukaista?

Tärkeintä on löytää tasapaino luottamuksen ja ohjeistuksen välillä. Yksi tapa ylläpitää tasapainoa on tarjota selkeä ohjeistus osallistumiselle, mutta jättää reilusti tilaa harkinnalle ja luovuudelle. Liian laajat viestinnän rajoitukset voivat tukahduttaa luovuutta, estää osallistumista tai tuntua jopa epäluottamuslauseelta työntekijöiden arviointikykyä kohtaan. 

Hyvin perusteltujen ja viestittyjen sosiaalisen median ohjeiden avulla työnantajat voivat kuitenkin tarjota suuntaviivat brändin visuaalisen ilmeen ja arvomaailman mukaiseen viestintään. Ohjeistus auttaa myös välttämään mahdollisia ylilyöntejä, maine- tai jopa oikeudellisia riskejä. Ohjeistuksen rooli ja tarve voi toki vaihdella yrityksestä, toimialasta ja toimintaympäristöstä riippuen.

Työntekijöiden viestintä antaa yritykselle kasvot ja heijastelee työilmapiiriä

Työnantajan näkökulmasta sosiaalinen media tarjoaa valtavasti mahdollisuuksia vuorovaikutteiseen ja monipuoliseen viestintään paitsi ulkoisten sidosryhmien, myös oman henkilöstön kanssa.

Kun työntekijät tietävät someviestinnän suuntaviivat ja tuntevat, että heitä kannustetaan jakamaan omia näkemyksiään, syventää se usein me-henkeä ja sitoutumista yritykseen. Positiivinen viestintä kannustaa työnantajaa jatkamaan valitulla tiellä. Kriittiset someäänet puolestaan haastavat työnantajia uudelleenarvioimaan ja kehittämään omaa toimintaansa.

Yrityksen ulkopuolella ne ovat työntekijät, jotka antavat brändille kasvot. Työntekijöiden viestintä heijastelee työpaikan ilmapiiriä, arvoja ja toimintakulttuuria. Ja koska ihmiset luottavat ihmisiin enemmän kuin brändeihin, on henkilöstön viestintä omiaan lisäämään tai heikentämään yrityksen uskottavuutta ja haluttavuutta yhteistyökumppanina tai työpaikkana. 

Tasapainoillen ohjeiden ja luottamuksellisen luovuuden välillä työnantajat voivat luoda vahvan jäljen somen moninaisessa maisemassa. Sosiaalisen median ohjeistuksen ei ole tarkoitus liikaa rajoittaa henkilöstön viestintää, vaan toimia voimavarana brändin rakentamisessa ja työyhteisön yhtenäisyyden vahvistamisessa. 

Kiinnostaisikin kuulla, millaisia kokemuksia ja näkemyksiä sinulla on henkilöstön sosiaalisen median viestinnästä omassa työyhteisössäsi? Oletteko löytäneet tasapainon luottamuksen ja ohjeistuksen välillä?

-------------------------------------

P.S. Jos mietit sosiaalisen median ohjeistuksen käyttöönottoa, löydät verkkosivuiltamme tarkoitukseen valmiin mallipohjan. Pohja tarjoaa mallin selkeälle henkilöstön viestintää tukevalle ohjeistukselle, jota voit käyttää joko sellaisenaan tai räätälöidä yrityksesi tarpeisiin.


Mitä mieltä olit kirjoituksesta? Jätä kommenttisi alle:

Tämä sivu on suojattu reCATPCHA-tunnistuksella ja Googlen tietosuojakäytäntöjä ja käyttöehtoja sovelletaan.